• 3 Ιουνίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΣ 57/2021 Στα πλαίσια των ν.4412/2016αρ.32 §6, αρ. 32Α, αρ. 109Α όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει Ανανέωση του συμβολαίου συντήρησης σύμφωνα με την υπ αριθμ.7/2018 σύμβαση (του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου) για : Υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου model:SOMATOM SCOPE Power Configuration του οίκου SIEMENS, ( canry με S/N: 93033, System Kit με S/N: 93083) και του παρελκόμενου εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και ακτινολογικών λυχνιών) που βρίσκεται στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο>>.CPV : 50421000-2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΣ 57/2021 Στα πλαίσια των ν.4412/2016αρ.32 §6, αρ. 32Α, αρ. 109Α όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει Ανανέωση του συμβολαίου συντήρησης σύμφωνα με την υπ αριθμ.7/2018 σύμβαση (του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου) για : Υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου model:SOMATOM SCOPE Power Configuration του οίκου SIEMENS, ( canry με S/N: 93033, System Kit με S/N: 93083) και του παρελκόμενου εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και ακτινολογικών λυχνιών) που βρίσκεται στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο>>.CPV : 50421000-2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΣ 57/2021 Στα πλαίσια των ν.4412/2016αρ.32 §6, αρ. 32Α, αρ. 109Α όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει Ανανέωση του συμβολαίου συντήρησης σύμφωνα με την υπ αριθμ.7/2018 σύμβαση (του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου) για : Υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου model:SOMATOM SCOPE Power Configuration του οίκου SIEMENS, ( canry με S/N: 93033, System Kit με S/N: 93083) και του παρελκόμενου εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και ακτινολογικών λυχνιών) που βρίσκεται στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο>>.CPV : 50421000-2 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο