• 26 Μαρτίου, 2018

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι:

  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ (για το Τ.Ε.Π) στο βαθμό του Διευθυντή.
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση- συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π)  στο βαθμό του Επιμελητή Α΄.
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ (για το Τ.Ε.Π) στο βαθμό του Επιμελητή Α΄.
  • Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Καρδιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ (για το Τ.Ε.Π) στο βαθμό του Επιμελητή Β΄.
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ορθοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ (για το Τ.Ε.Π) στο βαθμό του Επιμελητή Β΄.
  •  Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ  ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση- συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π)  στο βαθμό του Επιμελητή Β ΄.
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας  Ακτινοδιαγνωστικής στο βαθμό του  Επιμελητή Β ΄.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την αντίστοιχη προκύρηξη.

 

Prokiriksi_Iatron_TEP_2018.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο