ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΔΣ 77/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΔΣ 77/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΔΣ 77/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο