ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 97/2013 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 97/2013 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 97/2013 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο