• 25 Νοεμβρίου, 2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 97/2013 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 97/2013 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 97/2013 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο