« ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ SERVO-I-MAQUET ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ».

« ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ SERVO-I-MAQUET ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ».

« ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ SERVO-I-MAQUET ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ». 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο