Νέα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-12-2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-12-2020 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Εκτέλεση Προϋπολογισμού 12ος 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-10-2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-10-2020 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Εκτέλεση Προϋπολογισμού 10ος 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-9-2020 ΓΝ ΑΡΤΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-9-2020 ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-9-2020 ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-08-2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-08-2020 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-08-2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-6-2020 ΓΝ ΑΡΤΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-6-2020 ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-6-2020 ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 012020 ΕΩΣ 31-5-2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 012020 ΕΩΣ 31-5-2020 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

  [kc_creative_button style=”10″ title=”Κατεβάστε το αρχείο” icon_show=”__empty__” _id=”524101″ link=”https://gnartas.gov.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΓΝ-ΑΡΤΑΣ-ΑΠΟ-01-01-2020-….pdf” css_custom=”{`kc-css`:{}}”]

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-04-2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-04-2020 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-04-2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-04-2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-04-2020 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΣ 30/2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΕΚ ΓΝ ΑΡΤΑΣ
ΔΣ 30/2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΕΚ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣ 30.2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΕΚ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-3-2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-3-2020 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-3-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο