Αποστολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ακτινολογικής λυχνίας για τον Αξονικό Τομογράφο MX-8000 Dual του οίκου PHILIPS

Αποστολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ακτινολογικής λυχνίας για τον Αξονικό Τομογράφο MX-8000 Dual του οίκου PHILIPS

Αποστολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ακτινολογικής λυχνίας για τον Αξονικό Τομογράφο MX-8000 Dual του οίκου PHILIPS 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΒΕΑΞ4690ΒΒ-Μ1Μ-signed

Συνημμένα αρχεία

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο