• 3 Απριλίου, 2013

Αποστολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ακτινολογικής λυχνίας για τον Αξονικό Τομογράφο MX-8000 Dual του οίκου PHILIPS

Αποστολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ακτινολογικής λυχνίας για τον Αξονικό Τομογράφο MX-8000 Dual του οίκου PHILIPS

Αποστολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ακτινολογικής λυχνίας για τον Αξονικό Τομογράφο MX-8000 Dual του οίκου PHILIPS 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο