ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ.Υ.ΑΓΝΑΝΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ.Υ.ΑΓΝΑΝΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ.Υ.ΑΓΝΑΝΤΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΒΕ264690ΒΒ-ΥΓ6-signed

Συνημμένα αρχεία

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο