• 31 Ιανουαρίου, 2013

Ιατρικό Προσωπικό

Ιατρικό Προσωπικό

Ιατρικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Μόνιμο

  Διευθυντής
  Επιμελητής Α’
  Επιμελήτρια Α’
  Επιμελητής Β’
   Επιμελήτρια Α’

 Επικουρικό 

   Επιμελήτρια Β’

 Ειδικευόμενοι 

 
 
 
  

 Αγροτικοί 

 
  
Μετάβαση στο περιεχόμενο