• 16 Αυγούστου, 2023

Λήξη 1ης δημόσιας διαβούλευση για την προμήθεια: «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)» CPV: 24111900-4 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΄Αρτας, με κωδικό 23DIAB000026951.

Λήξη 1ης δημόσιας διαβούλευση για την προμήθεια: «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)» CPV: 24111900-4 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΄Αρτας, με κωδικό 23DIAB000026951.

Λήξη 1ης δημόσιας διαβούλευση για την προμήθεια: «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)» CPV: 24111900-4 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΄Αρτας, με κωδικό 23DIAB000026951. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο