κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για μετά των τριων χρόνων λειτουργίας τους, τεσσάρων αναισθησιολογικών μηχανημάτων LEON PLUS του οίκου ΗΕΙΝΕΝ LOEWNSTEIN

κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για μετά των τριων χρόνων λειτουργίας τους, τεσσάρων αναισθησιολογικών μηχανημάτων LEON PLUS του οίκου ΗΕΙΝΕΝ LOEWNSTEIN

κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για μετά των τριων χρόνων λειτουργίας τους, τεσσάρων αναισθησιολογικών μηχανημάτων LEON PLUS του οίκου ΗΕΙΝΕΝ LOEWNSTEIN 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΒΕΥΦ4690ΒΒ-3Κ1-signed

Συνημμένα αρχεία

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο