• 4 Ιουλίου, 2013

Εργαστηριακός Τομέας

Εργαστηριακός Τομέας

Εργαστηριακός Τομέας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ο Εργαστηριακός Τομέας περιλαμβάνει τα πιο κάτω τμήματα

 • Μικροβιολογικό
 • Παθολογικής Ανατομικής
 • Κυτταρολογικό
 • Βιοχημικό
 • Αιματολογικό
 • Αιμοδοσίας
 • Ακτινοδιαγνωστικό
 • Αξονικός Τομογραφίας
 • Φαρμακευτικό
 • Ιατρικής Φυσικής
 • Ανοσολογικό
Μετάβαση στο περιεχόμενο