Ιατρική Υπηρεσία

Η Ιατρική Υπηρεσία του Νοσκομείου Άρτας διαρθρώνεται σε τομείς. Στους τομείς αυτούς ανήκουν τμήματα και μονάδες καθώς επίσης υπάρχουν και διατομεακά τμήματα και λοιπά τμήματα. 
Η ακριβής διάρθρωση, βάση του ισχύοντα οργανισμού του Νοσοκομείου φαίνεται πιο κάτω:

 • Παθολογικός, με δυναμικότητα 152 κλινών
 • Χειρουργικός, με δυναμικότητα 149 κλινών
 • Εργαστηριακός
 • Ψυχικής Υγείας, με δυναμικότητα 9 κλινών
 • Δημόσιας Υγείας

Στους τομείς λειτουργούν τακικά Εξωτερικά Ιατρεία αντιστοίχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των Εξωτρικών Ιατρείων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοκητή του Νοσοκομείου.
Αυτή την στιγμή λειτουργούν τα πιο κάτω Εξωτερικά Ιατρεία:

 • Παθολογικό
 • Καρδιολογικό
 • Υπερήχων καρδιάς
 • Πνευμονολογικό
 • Παιδιατρικό
 • Γαστρεντερολογικό
 • Ορθοπαιδικό
 • Νεφρολογικό
 • Νευροχειρουργικό
 • Νευρολογικό
 • Οδοντιατρικό
 • Χειρουργικό
 • Ψυχιατρικό
 • Ωτορινολαρυγγολογικό
 • Ουρολογικό
 • Ανδρολογικό
 • Οφθαλμολογικό – Οπτικά πεδία
 • Μαιευτικό
Διατομεακά και λοιπά τμήματα 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Διατομεακά και λοιπά τμήματα

Στην Ιατρική Υπηρεσία λειτουργούν σαν διατομεακά τα τμήματα:

 • Ημερήσιας Νοσηλείας

και 

 • το αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Επίσης στην Ιατρική Υπηρεσία ανήκουν και τα τμήματα:

 • Παραϊατρικού προσωπικού
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Διαιτολογίας – Διατροφής
Τομέας Δημόσιας Υγείας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τομέας Δημόσιας Υγείας

Ο Τομέας Δημόσιας Υγείας περιλαμβάνει 

 • το τμήμα πρόληψης και προαγωγής υγείας

και

 • το τμήμα ιατρικής της εργασίας
Τομέας Ψυχικής Υγείας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τομέας Ψυχικής Υγείας

Ο Τομέας Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνει

 •  το Ψυχιατρικό τμήμα

καθώς και

 • τις δομές του προγράμματος “ΨΥΧΑΡΓΩΣ”.
Εργαστηριακός Τομέας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Εργαστηριακός Τομέας

Ο Εργαστηριακός Τομέας περιλαμβάνει τα πιο κάτω τμήματα

 • Μικροβιολογικό
 • Παθολογικής Ανατομικής
 • Κυτταρολογικό
 • Βιοχημικό
 • Αιματολογικό
 • Αιμοδοσίας
 • Ακτινοδιαγνωστικό
 • Αξονικός Τομογραφίας
 • Φαρμακευτικό
 • Ιατρικής Φυσικής
 • Ανοσολογικό
Χειρουργικός Τομέας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Χειρουργικός Τομέας

Ο Χειρουργικός Τομέας έχει δυναμικότητα 149 κλινών και περιλαμβάνει τα πιο κάτω τμήματα και μονάδες

Τμήματα

 • Γενικής Χειρουργικής
 • Ορθοπαιδικό
 • Ουρολογικό
 • Οφθαλμολογικό
 • Ωτορινολαρυγγολογικό
 • Γυναικολογικό – Μαιευτικό
 • Αναισθησιολογικό
 • Οδοντιατρικό
 • Νευροχειρουργικό
 • Γναθοχειρουργικό

Μονάδες

 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ., δυναμικότητας 7 κλινών)
 • Μεταναισθητικής Φροντίδας ( Μ.Μ.Α.Φ.)
Μετάβαση στο περιεχόμενο