• 16 Μαΐου, 2018

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟR(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 146)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟR(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 146)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟR(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 146) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο