• 13 Ιουνίου, 2018

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 189)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 189)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 189) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο