• 11 Ιουλίου, 2018

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΠΡΟΣΚ. 235)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΠΡΟΣΚ. 235)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΠΡΟΣΚ. 235) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο