ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ,ΔΥΟ(2) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟ & ΜΙΑΣ(1) ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΑΡΤΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ,ΔΥΟ(2) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟ & ΜΙΑΣ(1) ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΑΡΤΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ,ΔΥΟ(2) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟ & ΜΙΑΣ(1) ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο