• 24 Ιουλίου, 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ,ΔΥΟ(2) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟ & ΜΙΑΣ(1) ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΑΡΤΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ,ΔΥΟ(2) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟ & ΜΙΑΣ(1) ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΑΡΤΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ,ΔΥΟ(2) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟ & ΜΙΑΣ(1) ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο