• 23 Οκτωβρίου, 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α)ΕΝΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ Η/Υ ΚΑΙΒ) ΕΝΟΣ(1)ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α)ΕΝΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ Η/Υ ΚΑΙΒ) ΕΝΟΣ(1)ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α)ΕΝΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ Η/Υ ΚΑΙΒ) ΕΝΟΣ(1)ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο