ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α)ΕΝΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ Η/Υ ΚΑΙΒ) ΕΝΟΣ(1)ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α)ΕΝΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ Η/Υ ΚΑΙΒ) ΕΝΟΣ(1)ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α)ΕΝΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ Η/Υ ΚΑΙΒ) ΕΝΟΣ(1)ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο