• 16 Δεκεμβρίου, 2014

«ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤ

«ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤ

«ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο