ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙA ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙA ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙA ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο