• 7 Μαΐου, 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 1563 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. Υ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 1563 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. Υ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 1563 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. Υ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο