• 2 Οκτωβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΡΑΜΜΑΤΑ) ΑΡ.ΠΡΩΤ.18034/2-10-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΡΑΜΜΑΤΑ) ΑΡ.ΠΡΩΤ.18034/2-10-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΡΑΜΜΑΤΑ) ΑΡ.ΠΡΩΤ.18034/2-10-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο