• 2 Οκτωβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΚΛΙΒΑΝΟΥ STERRAD ΑΡ.ΠΡΩΤ.18036/2-10-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΚΛΙΒΑΝΟΥ STERRAD ΑΡ.ΠΡΩΤ.18036/2-10-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΚΛΙΒΑΝΟΥ STERRAD ΑΡ.ΠΡΩΤ.18036/2-10-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο