• 5 Μαΐου, 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 , CD ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΌ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΘΗΚΗ , ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 , CD ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΌ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΘΗΚΗ , ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 , CD ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΌ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΘΗΚΗ , ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο