• 14 Σεπτεμβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.16701/14-9-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.16701/14-9-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.16701/14-9-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο