ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.16699/14-9-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.16699/14-9-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.16699/14-9-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο