• 5 Σεπτεμβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.15883/5-9-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.15883/5-9-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.15883/5-9-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο