ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο