ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.16036/6-9-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.16036/6-9-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.16036/6-9-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο