• 19 Μαΐου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ/ΜΙΚ-ΚΟ.2

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ/ΜΙΚ-ΚΟ.2

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ/ΜΙΚ-ΚΟ.2 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο