• 13 Σεπτεμβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.16571/13-9-17)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.16571/13-9-17)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.16571/13-9-17) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο