• 30 Μαΐου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο