• 17 Ιουνίου, 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο