ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 1) ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΧΩΡΙΣ GEI,ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. 2) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΡΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΝΤΕΡΟΥ 55MM ΠΕΡΙΠΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 1) ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΧΩΡΙΣ GEI,ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. 2) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΡΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΝΤΕΡΟΥ 55MM ΠΕΡΙΠΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 1) ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΧΩΡΙΣ GEI,ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. 2) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΡΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΝΤΕΡΟΥ 55MM ΠΕΡΙΠΟΥ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο