• 19 Απριλίου, 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΕΘΗ 150X190 ΠΕΡΙΠΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΕΘΗ 150X190 ΠΕΡΙΠΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΕΘΗ 150X190 ΠΕΡΙΠΟΥ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο