• 8 Δεκεμβρίου, 2016

Διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την Απολύμανση του συστήματος αυτοδιάλυσης Μ.Τ.Ν.(CPV90920000-2 ),

Διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την Απολύμανση του συστήματος αυτοδιάλυσης Μ.Τ.Ν.(CPV90920000-2 ),

Διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την Απολύμανση του συστήματος αυτοδιάλυσης Μ.Τ.Ν.(CPV90920000-2 ), 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο