ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 83/2018 ΣΥΝΟΠ. ΔΙΑΓ.Για την «Απολύμανση του δικτύου σωληνώσεων, των μηχανημάτων παραγωγής απιονισμένου νερού και των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης της Μ.Τ.Ν.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 83/2018 ΣΥΝΟΠ. ΔΙΑΓ.Για την «Απολύμανση του δικτύου σωληνώσεων, των μηχανημάτων παραγωγής απιονισμένου νερού και των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης της Μ.Τ.Ν.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 83/2018 ΣΥΝΟΠ. ΔΙΑΓ.Για την «Απολύμανση του δικτύου σωληνώσεων, των μηχανημάτων παραγωγής απιονισμένου νερού και των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης της Μ.Τ.Ν.» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αραβαντινού Ρεγγίνα

All stories by:Αραβαντινού Ρεγγίνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο