• 16 Φεβρουαρίου, 2024

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – 584 Μ/Π ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – 584 Μ/Π ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – 584 Μ/Π ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Κύριε Διοικητά

Σε συνέχεια των προσπαθειών αναβάθμισης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Μονάδας μας, που πραγματοποιήθηκε με την ευγενική συνδρομή σας [διάθεση δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών], θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες εκ μέρους του προσωπικού της Μονάδας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, ως αρωγός του έργου της Μονάδας, προάγει την συνεργασία των δυο φορέων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη της αποστολής της, εν μέσω μιας περιόδου ιδιαιτέρων, απαιτητικών συνθηκών και δύσκολων συγκυριών.

Με τιμή,
Σπυρίδων Γούλας
Διοικητής

Ευχαριστήρια Επιστολή – 584 ΜΠ Τάγμα Πεζικού

Μετάβαση στο περιεχόμενο