• 31 Ιανουαρίου, 2017

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την απολύμανση του συστήματος αυτοδιάλυσης(Μ.Τ.Ν),(εργασία & ανταλλακτικά),(CPV 90920000-2) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την απολύμανση του συστήματος αυτοδιάλυσης(Μ.Τ.Ν),(εργασία & ανταλλακτικά),(CPV 90920000-2) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την απολύμανση του συστήματος αυτοδιάλυσης(Μ.Τ.Ν),(εργασία & ανταλλακτικά),(CPV 90920000-2) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο