«ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ»

«ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ»

«ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο