ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ MODEL SL-7F ME S/N:707976 SL-7F ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ TOPCON ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ TAKTIKA ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ,ΤΜΗΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ MODEL SL-7F ME S/N:707976 SL-7F ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ TOPCON ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ TAKTIKA ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ,ΤΜΗΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ MODEL SL-7F ME S/N:707976 SL-7F ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ TOPCON ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ TAKTIKA ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ,ΤΜΗΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο