• 11 Μαΐου, 2016

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΑΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΑΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΑΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο