• 8 Οκτωβρίου, 2015

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ENΟΣ(1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙΕΝΟΣ(1)ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ LASER ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ENΟΣ(1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙΕΝΟΣ(1)ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ LASER ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ENΟΣ(1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙΕΝΟΣ(1)ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ LASER ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο