• 10 Ιουνίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 62/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Δέκα (10) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ » (

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 62/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Δέκα (10) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ » (

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 62/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Δέκα (10) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ » ( 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο