• 3 Ιουλίου, 2018

Εγγραφές Χειμερινού Εξαμήνου 2018Β στο Δ.ΙΕΚ του Γ.Ν ΑΡΤΑΣ

Εγγραφές Χειμερινού Εξαμήνου 2018Β στο Δ.ΙΕΚ του Γ.Ν ΑΡΤΑΣ

Εγγραφές Χειμερινού Εξαμήνου 2018Β στο Δ.ΙΕΚ του Γ.Ν ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφές Χειμερινού Εξαμήνου 2018 Β

Σας κάνουμε γνωστό ότι το Δ.ΙΕΚ του Γ.Ν ΑΡΤΑΣ  ,Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, θα δέχεται αιτήσεις – δικαιολογητικά  μετά από επιλογή για φοίτηση στο Α΄και Γ΄ εξάμηνο σπουδών, εκπαιδευτικού έτους 2018- 2019, από 2 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου(Αρ. Πρωτ. Γ6α/Γ.Π. 39625/16-6-2018 ΦΕΚ Β΄2482) κατά τις ημέρες λειτουργίας του ΔΙΕΚ .

  • 5/7/2018    από 8:00 π.μ.   – 13:00 μ.μ. (Ιούλιο)
  • 19/7/2018          8:00 π.μ.    – 13:00 μ.μ. (Ιούλιο)
  • 2/8/2018            8:00 π.μ.    – 13:00 μ.μ. (Αυγουστο)
  • 23/8/2018          8:00 π.μ.   – 13:00 μ.μ.(Αυγουστο)
  • Και από 1 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2018  8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο των εγγραφών θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις

  • κατατάξεων αποφοίτων ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών, ΕΠΑΛ Βοηθών Νοσηλευτών, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου σπουδών Βοηθών Νοσηλευτών, ΤΕΛ Βοηθών Νοσηλευτικής,
  • ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Βοηθών Γενικής Νοσηλείας  στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών και
  • αποφοίτων ΙΕΚ-κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και
  • σπουδαστών, οι οποίοι έχουν κατοχυρώσει τα Α΄ και Β΄ εξάμηνα κατάρτισης συναφών ειδικοτήτων

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:  Απόφοιτοι Λυκείου (Ενιαίο, Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, 6ΤΑΞΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Δικαιολογητικά εγγραφής:        

 1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΙΕΚ)

2. Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Πιστοποιητικό γέννησης

6. ΑΜΚΑ

7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.

8. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα από ΙΚΑ η Δημόσια υπηρεσία(εάν υπάρχουν)

 

Η φοίτηση στην σχολή διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα

– 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης

– 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης

Η φοίτηση είναι δωρεάν και τα μαθήματα διεξάγονται σε πρωινό ωράριο.

. Οι σπουδαστές του Β΄ εξαμήνου προκειμένου να φοιτήσουν στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών θα πρέπει να κάνουν ανανέωση εγγραφής στην γραμματεία της σχολής από 01/09/2018 έως 15/09/2018.

Τηλ Επικοινωνίας: 26810-28344 //  6974399994

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΚ                                                                             Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ                                                                   ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                 

Μετάβαση στο περιεχόμενο