• 8 Ιανουαρίου, 2021

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 4ΚUHD

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 4ΚUHD

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 4ΚUHD 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο