• 11 Ιουλίου, 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ενταξη πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ενταξη πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ενταξη πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

 

 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και στην Πρόσκληση 22.6 – «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», το Νοσοκομείο μας είχε καταθέσει πράξη με τίτλο: «Ενέργειες Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωσης του φυσικού αρχείου ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, στην κατεύθυνση δημιουργίας ολοκληρωμένου ψηφιακού φακέλου ασθενή», τον Απρίλιο του 2014.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έγκριση και ένταξη της πρότασης μας αυτής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”.

O εγκριθείς προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 308.245,00 €.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση, την τεκμηρίωση και την διασύνδεση του χειρόγραφου ιατρικού αρχείου των ασθενών, στην κατεύθυνση δημιουργίας ολοκληρωμένου ψηφιακού φακέλου ασθενή. Από την υλοποίηση του έργου θα ωφεληθεί το σύνολο των ασθενών αφού με την ολοκλήρωση του έργου το Νοσοκομείου θα διαθέτει Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο Ασθενή με πλήρη λειτουργικότητα και σε πλήρη λειτουργία για όλους τους νέους ασθενείς καθώς και για τους παλιότερους σε βάθος δύο τουλάχιστον ετών.

 

Σαν Διοικητής του Νοσοκομείου οφείλω να ευχαριστήσω το Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης για την σύνταξη & υποβολή του φακέλου και επιπλέον να επιβραβεύσω τις προσπάθειες του συνόλου των στελεχών και του προσωπικού του νοσοκομείου για την επίτευξη του στόχου της εισαγωγής τόσο στις διοικητικές όσο και στις ιατρικές- νοσηλευτικές διαδικασίες καινοτόμων δράσεων με επίκεντρο τη χρήση προηγμένων υποδομών λογισμικού και εξοπλισμού.

 

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον κύριο στόχο μας που είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Νοσοκομείο στους πολίτες, και σε αυτή την κατεύθυνση και μέσω και του συγκεκριμένου έργου θα προσπαθήσουμε να τον επιτύχουμε.

 

 

Άρτα, 11/7/2014

Ο Διοικητής

Νικόλαος Κατσακιώρης

Μετάβαση στο περιεχόμενο