• 14 Νοεμβρίου, 2013

/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ /97/2013 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ /97/2013 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ /97/2013 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο