• 11 Νοεμβρίου, 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 80/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 80/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 80/2013 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο