• 8 Φεβρουαρίου, 2022

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» CPV:33111000-1 για τις ανάγκες του ΓΝ Άρτας.

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» CPV:33111000-1 για τις ανάγκες του ΓΝ Άρτας.

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» CPV:33111000-1 για τις ανάγκες του ΓΝ Άρτας. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο